Oferujemy również części zamienne do urządzeń firm:

TLV - japońska armatura dla pary wodnej i kondensatu
RTK - nowoczesne i niezawodne rozwiązania zaworów regulacyjnyc, siłowników elektrycznych i pneumatycznych
OFFICINA 2000 - urządzenia rozdrabniające substancje pyliste
WEKA - poziomowskazy magnetyczne
CORRI - zawory regulacyjne wody i pary
FARRIS - zawory bezpieczeństwa
KOMAX - podgrzewacze z bezpośrednim wtryskiem pary